Płyn do czyszczenia plastiku
Środek do czyszczenia plastiku.
Do wszystkich biurowych zastosowań, a w szczególności do elementów, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą użytkowników, jak klawiatury, telefony, kopiarki, myszy, drukarki, itp...
Do czyszczenia i konserwacji całego wyposażenia.
Zawiera środki dezynfekcyjne, aby zapewnić higienę na miejscu pracy.
Materiały do pobrania:

Nr katalogowy 208
Właściwości

Zastosowanie

Szczegóły


Korzyści

Dane techniczne

Numer produktu

Opakowanie