SPRAYWASH
SPRAYWASH to mocny środek czyszczący i odtłuszczający do kontaktów i sprzętu elektronicznego. Jest to mocna mieszanka rozpuszczalników, która niezawodnie usuwa zabrudzenia i osady tłuszczu oraz utlenione warstwy. Dobra penetracja i płynność produktu pozwala bez problemu zmyć wszelkie zabrudzenia. Nie atakuje żadnego powszechnie używanego materiału i odparowuje całkowicie po krótkim czasie, nie pozostawiając żadnych pozostałości. Jest idealny do intensywnego czyszczenia kontaktów, komponentów i sprzętu w elektrotechnice, zwłaszcza przełączników, silników elektrycznych, przekaźników, szaf itp. Może on być również stosowany do zmywania warstw tlenków i siarczków z powierzchni styku uprzednio rozpuszczonych przez OXYD-OFF.


 

Materiały do pobrania: Ikona PDFUlotka EN  Ikona PDFUlotka PL

  • Produkt

ECS SPRAYWASH Art. Nr. 703.400.000
Sprej w aerozolu
Zawartość: 400 ml
12 puszek w pudełku

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami produkt ten jest niebezpiecznym towarem (ograniczona ilość).

  • Opis produktu

SPRAYWASH jest mieszaniną silnych rozpuszczalników posiadających bardzo duże możliwości, która w sposób niezawodny usuwa osady brudu i tłuszczu, a także warstwy tlenków. Produkty posiadają dobrą zdolność penetracji i płynność, co umożliwia przeprowadzenie procesu czyszczenia aż do całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. SPRAYWASH nie uszkadza powierzchni żadnych powszechnie używanych materiałów i całkowicie odparowuje po krótkim czasie bez pozostawiania śladów. SPRAYWASH idealnie sprawdza się przy intensywnym czyszczeniu kontaktów, komponentów i sprzętu elektrotechnicznego, zwłaszcza na przełącznikach i silnikach elektrycznych, przekaźnikach, szafach z aparaturą, itp. Należy go stosować do zmywania uprzednio rozpuszczonych przez OXYD-OFF warstw tlenków i siarczków zalagających na powierzchniach kontaktów.

  • Zastosowanie

Intensywne czyszczenie styków, komponentów i urządzeń w elektrotechnika, zwłaszcza na przełącznikach, silnikach elektrycznych, przekaźnikach, stycznikach, szafach z aparaturą itp. Wykorzystać go można również do wymywania uprzednio rozpuszczonej przez OXYD-OFF warstwy tlenków i siarczków zalegającej na powierzchniach kontaktowych. Należy dokładnie spryskać płynem SPRAYWASH powierzchnie, które mają być wyczyszczone, zapewniając równomierne zwilżenie tych powierzchni. Dostosować ilość SPRAYWASH do stopnia zabrudzenia. Do usunięcia plam w miejscach trudno dostępnych należy użyć dołączonej do produktu rury przedłużającej. Przy spryskiwaniu wykonywać należy krótkie przerwy, unikać rozpylania w sposób ciągły.

  • UWAGA

Urządzenia elektroniczne należy wyłączać podczas czyszczenia. Należy przy tym uwzględniać zalecenia producenta urządzeń zawarte w instrukcji czyszczenia . Dalsze informacje dotyczące SPRAYWASH można znaleźć w najnowszej karcie MSDS.

  • Dane techniczne

Wygląd: Przejrzysta, bezbarwna ciecz
Zapach: Alkohol
Gęstość w 20 ° C: 0,75 g / cm3
Zgodność materiałów: dobra
Parowanie: średnie
Pozostałość: brak
Napięcie powierzchniowe: 23 mN / m

  • Przechowywanie / trwałość

Okres przechowywania wynosi 2 lata, w prawidłowych warunkach.