SPRAYWASH
  • Czyści i odtłuszcza kontakty i sprzęt elektroniczny.
  • Mocna mieszanka rozpuszczalników usuwająca brud, tłuszcze i tlenki.
  • Dobra penetracja i płynność zapewnia niezawodne usunięcie zabrudzeń.
  • Nie atakuje materiałów i odparowuje po krótkim czasie.

 

Materiały do pobrania: Ikona PDFUlotka EN  Ikona PDFUlotka PL

  • Produkt

ECS SPRAYWASH Art. Nr. 701.400.000
Sprej w aerozolu
Zawartość: 400 ml
12 puszek w pudełku

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami produkt ten jest niebezpiecznym towarem (ograniczona ilość).

  • Opis produktu

SPRAYWASH jest mieszaniną silnych rozpuszczalników posiadających bardzo duże możliwości, która w sposób niezawodny usuwa osady brudu i tłuszczu, a także warstwy tlenków. Produkty posiadają dobrą zdolność penetracji i płynność, co umożliwia przeprowadzenie procesu czyszczenia aż do całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. SPRAYWASH nie uszkadza powierzchni żadnych powszechnie używanych materiałów i całkowicie odparowuje po krótkim czasie bez pozostawiania śladów. SPRAYWASH idealnie sprawdza się przy intensywnym czyszczeniu kontaktów, komponentów i sprzętu elektrotechnicznego, zwłaszcza na przełącznikach i silnikach elektrycznych, przekaźnikach, szafach z aparaturą, itp. Należy go stosować do zmywania uprzednio rozpuszczonych przez OXYD-OFF warstw tlenków i siarczków zalegających na powierzchniach kontaktów.

  • Zastosowanie

Intensywne czyszczenie styków, komponentów i urządzeń w elektrotechnika, zwłaszcza na przełącznikach, silnikach elektrycznych, przekaźnikach, stycznikach, szafach z aparaturą itp. Wykorzystać go można również do wymywania uprzednio rozpuszczonej przez OXYD-OFF warstwy tlenków i siarczków zalegającej na powierzchniach kontaktowych. Należy dokładnie spryskać płynem SPRAYWASH powierzchnie, które mają być wyczyszczone, zapewniając równomierne zwilżenie tych powierzchni. Dostosować ilość SPRAYWASH do stopnia zabrudzenia. Do usunięcia plam w miejscach trudno dostępnych należy użyć dołączonej do produktu rury przedłużającej. Przy spryskiwaniu wykonywać należy krótkie przerwy, unikać rozpylania w sposób ciągły.

  • UWAGA

Urządzenia elektroniczne należy wyłączać podczas czyszczenia. Należy przy tym uwzględniać zalecenia producenta urządzeń zawarte w instrukcji czyszczenia. Dalsze informacje dotyczące SPRAYWASH można znaleźć w najnowszej karcie MSDS.

  • Dane techniczne

Wygląd: Czerwonawy płyn
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość w 25 ° C: 0,73 [g / cm3]
Redukcja rezystancji styku: < 2 mW
Pozostałość: warstwa oleista
Zgodność materiałów: dobra
Odporność na temperaturę: do + 80 [° C]

  • Przechowywanie / trwałość

Okres przechowywania wynosi 2 lata, w prawidłowych warunkach.