Akceptory banknotów GBA ST1 Akceptory banknotów GBA ST1 Akceptory banknotów GBA ST1 Nowy akceptor GBA ST1 ustanawia nowy wymiar pośród akceptorów banknotów. Jest to ekonomiczna, zwarta jednostka do składowania banknotów.

Posiada następujące istotne właściwości:
  • ST1 może być rozłożony i złożony w 30 sekund.
  • Zapewnia łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych elementów.
  • Przekonfigurowanie pomiędzy górną lub dolną kasetą wymaga wyłącznie wymiany jednej części.
  • Programowanie na płycie jest zapewnione przez przycisk pozwalający na włączanie i wyłaczanie banknotu, oraz kalibrację.
  • Aktualne oprogramowanie i narzędzia diabnostyczne GBA są zgodne z ST1.
  • Posiada aplikację dostępną z poziomu menu zabezpieczającą zasilanie prądem przemiennym.

Informacja o produkcie:

Nowy GBA ST1 ustanawia nowy wymiar pośród akceptorów banknotów. Jest on ekonomicznym, zwartym urządzeniem do przyjmowania i składowania banknotów. Dzięki swojej wytrzymałej plastikowej konstrukcji GBA ST1 może być wykorzystany zarówno ze skrzynką kasową montowaną powyżej, jak i poniżej akceptora i posiada opcję zamykania skrzynki kasowej, co zwiększa bezpieczeństwo gotówki. W celu dostosowania maszyny do stosowania w wąskich przestrzeniach GBA ST1 może być skonfigurowane do umieszczenia na głębokość nawet do 10 cm.
GBA ST1 umożliwia zastosowanie całej palety interfejsów włącznie z protokołem vendingowym MDB oraz CCTalk. Błyskające prowadnice banknotów mogą być zastosowane do wprowadzenia bardziej przyjaznych i zwyczajnych interakcji z użytkownikiem wraz z nową innowacyjną metodą wykrywania, tak zwaną „Czułą technologią (ang. Sense method“), która była rozwinięta w celu zapewnienia wysokiego poziomu akceptacji prawdziwych banknotów przy zapewnieniu bezpieczeństwa od podróbek i fałszerstw. GBA ST1 zapewnia wykonanie i funkcjonalność poprzednio zastrzeżone dla walidatorów najwyższej klasy w odpowiednio wysokiej kategorii cenowej.
GBA ST1 spełnia zatem standardy oczekiwane w stosunku do akceptorów banknotów o wysokiej niezawodności i dużej serwisowalności.